Bon Sana
Veenscheiding 47 Cortgene 16 9202 LX Drachten 2951 ED Alblasserdam
Welkom Over Visie Consultmethoden Consult Tarieven Openingstijden Contact Consultant Disclaimer Veelgestelde vragen
   Integrale Gezondheidszorg
Consult kosten De kosten vindt u onder het tabblad tarieven. Het eerste consult duurt 45 minuten. De vervolgconsulten duren 30 minuten. Op beide locaties (Drachten en Alblasserdam) kunt u per pin betalen. Wilt u uw afspraak verzetten? Denk erom dat u dit doet tot uiterlijk 2 werkdagen van te voren. NB: Een afspraak voor maandag of dinsdag kan tot de vrijdag ervoor verzet worden (!). In het weekend kunt u dus geen afspraken wijzigen.  
Vergoedingen Kijk uw verzekeringspolis na of u de consulten vergoed krijgt. Bon Sana is niet contractueel verbonden aan zorgverzekeringen en maakt geen onderdeel uit van beroepsverenigingen. Bon Sana heeft derhalve geen AGB- en prestatiecode aangevraagd. Lees ook onderstaande informatie Waarom zijn we niet lid van beroepsverenigingen? Lidmaatschap houdt in dat leden de visie van de beroepsvereniging (gestoeld op niet christelijke stromingen) verplicht onderschrijven en accepteren. Omdat Bon Sana een christelijke signatuur heeft kunnen wij hier niet mee instemmen. Beroepsverenigingen accepteren geen combinatie tussen alternatieve en reguliere geneeskunde. Beroepsverenigingen houden zich niet bezig met kwaliteitscontrole; In de periode (7 jaar) dat Bon Sana lid is geweest van 2 beroepsverenigingen is geen enkele controle uitgeoefend op intervisie, supervisie of scholing. Nooit is de bedrijfsvoering gecheckt etc. Beroepsverenigingen voorzien zelf in bijstudie of accrediteren een geneesmiddelenleverancier dit te doen. De kwaliteit daarvan is beneden de maat en zeer gekleurd naar het beeld van de leverancier. Het betreft meestal promotie van een bepaald product. Wij zijn van mening dat veel zaken die een beroepsvereniging uit moet oefenen achterhaald zijn: Cliënten zijn prima in staat zelf te beoordelen of een behandelwijze al dan niet op hun belevingswereld aansluit en of deze al dan niet effectief is. Daar is geen kwaliteitsregister (hetgeen niet gecontroleerd wordt) voor nodig. Kwaliteit en professionalsering staat binnen Bon Sana bovenaan. Er is geen beroepsvereniging nodig om dit te bewijzen. Lidmaatschap van een beroepsvereniging neemt hoge kosten met zich mee. Dit moeten wij door- berekenen in de consultprijzen. Dat weigeren we principieel. In onze huidige verzekeringcontructie met het eigen risico van €385 (anno 2018) is het niet aantrekkelijk de consulten van Bon Sana te declareren bij de zorgverzekeraar. Uiteindelijk komt het allemaal voor eigen rekening van de cliënt. Om die reden houden wij onze consultprijzen laag en acceptabel. Disclaimer Het is belangrijk dat u de disclaimer op onze website goed doorneemt. Wanneer u een afspraak maakt bij Bon Sana gaat u automatisch accoord met de disclaimer.
info@bonsana.nl 06 - 123 86 979
Het consult U heeft een afspraak gemaakt voor een consult. Graag geven we u wat meer informatie rondom het consult, zaken waar u rekening mee kunt houden. Tevens wat tips & adviezen. Vragen? Neem gerust contact met ons op.  
Waar moet ik om denken tijdens het consult? Neem van te voren zo weinig mogelijk medicatie in. Medicatie die medisch noodzakelijk is uiteraard wel gebruiken. Vitamines, mineralen ed niet. Neem alle medicatie (ook multivitaminen) die u gebruikt mee naar het consult. Gebruik zo weinig mogelijk make-up, zalf of creme. Probeer uw klachten zo duidelijk en compleet mogelijk weer te geven. Het kan handig zijn thuis een verslag te maken of punten alvast op te schrijven. Zo vergeet u ze minder snel. U mag geen foto’s, video- of geluidsopnamen maken van het consult. Neem daarom een notitieboekje of schrift mee waarin u kort en bondig meetresultaten kunt noteren. Zo kunt u ze thuis nog even rustig nalezen. U kunt als u dat wenst ook iemand meenemen naar het consult om zaken voor u op te schrijven. Hou uw notities kort en bondig. We maken gebruik van het zgn werkdossier. We kunnen hier geen kopieën van maken. Lees ook onze disclaimer voor meer informatie rondom het dossier. Uw telefoon moet tijdens de metingen uitgeschakeld zijn. De telefoon kan namelijk storen op de apparatuur. Is de meting afgelopen, dan kunt u gerust uw telefoon weer inschakelen.
Contact Heeft u vragen, stel ze dan bij voorkeur via mail of whatsapp. Wij houden whatsappspreekuur van maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur. Lees ook deze informatie rondom whatsapp- en mailcontact.
Mail & Whatsapp Consult